Artykuły dotyczące produktów domowych

Wykryto nowe połączenie sieciowe w ESET Smart Security 9

Problem

 • Po pomyślnej instalacji, zostanie wyświetlone okno dialogowe z wyborem trybu pracy zapory sieciowej za każdym razem, kiedy zostanie zainicjowane nowe połączenie sieciowe
 • Został zmieniony sposób ochrony komputera w sieci

Rozwiązanie

Używkownik Mac? Wyświetl instruckję dla ESET Cyber Security Pro

Przejdź do Ustawienia zaawansowane

Okno Wykryto nowe połączenie sieciowe zostanie wyświetlone za każdym razem, kiedy nasz komputer zostanie podłączony do nowej, wcześniej nie zdefiniowanej sieci.

 

Zapora udostępnia dwa tryby ochrony, które można wybrać z wyświetlonego okna::

 • Sieć publiczna: pliki i foldery udostępniane poprzez system operacyjny nie są widoczne dla innych użytkowników sieci. Tryb ten zalecany jest dla publicznych sieci, do których mają łatwy dostęp inni jej użytkownicy.
   
 • Sieć w domu w pracy: Twój komputer udostępnia pliki i inne usługi, oraz jest widocznych dla innych użytkowników w sieci. Tryb ten zalecany jest dla zabezpieczonych sieci.
   

Figure 1-1

Aby zmienić poziom ochrony dla konkretnej sieci, przechodzimy do sekcji  Ustawienia  Ochrona sieci i klikamy Połączone sieci. Wybieramy Sieć publiczna lub Sieć w domu lub w pracy.

 


Ustawienia zaawansowane

Jeżeli wykorzystywane jest środowisko sieciowe, gdzie podsieci zostały skonfigurowane dla udostępniania usług, można wyłączyć okno dialogowe z wyborem trybu pracy zapory w taki sposób, by nie ukazywało się ono za każdym razem.

 1. Naciskamy F5 aby przejść do Ustawienia zaawansowane. 
   
 2. Klikamy Zapora osobista i rozwijamy Znane sieci.
   
 3. Zaznaczamy opcję Nie pytaj o typ zabezpieczeń w przypadku nowych sieci i klikamy OK.