Artykuły dotyczące produktów domowych

Nie można uruchomić modułu Ochrony Bankowości Internetowej

Zauważyliśmy, że występuje problem z uruchomieniem modułu Ochrony Bankowości Internetowej. Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniem.

Jeżeli napotkałeś problem z wyżej wymienionym modułem, proponujemy ponownie uruchomić komputer. Jeżeli po ponownym uruchomieniu problem nadal występuje, proponujemy włączyć aktualizacje w wersji wstępnej

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem Pomocy Technicznej ESET.