Baza wiedzy ESET

Jak stworzyć i wysłać konfigurację .xml na stacje klienckie przy wykorzystaniu ERA?

 Gdy tworzymy lub edytujemy konfigurację .xml w programie Edytor konfiguracji ESET, nadal istnieje konieczność wysłania konfiguracji na klientów w sieci. Wykonujemy poniższe instrukcje aby wgrać zaktualizowany plik konfiguracji:

1. Z głównego menu ESET Remote Administrator Console (ERAC), wybieramy Plik > Nowe zadanie. Wybieramy Konfiguracja i klikamy OK.

2. Klikamy Wybierz… i wybieramy plik .xml, który stworzyliśmy w ESET Remote Administrator Console. Klikamy dwukrotnie plik .xml i klikamy Dalej.

3. Wybieramy klientów, na których chcemy zaimportować ustawienia przez przeciągnięcie każdego klienta do kolumny Wybrane elementy. Klikamy Dalej.

4. Zostanie wyświetlone okno podsumowania, pokazujące typ zadania oraz listę klientów, na których zostanie zaktualizowana konfiguracja. Klikamy Zakończ aby zastosować konfigurację.