Przeglądasz wersję do wydruku Artykuł bazy wiedzy ESET.

Baza wiedzy ESET

Baza wiedzy ESET

Wymagania do zdalnej instalacji za pomocą ESET Remote Administrator

Rozwiązanie


ESET Remote Administrator (ERA) pozwala na zdalną instalację z poziomu ESET Remote Administrator Console (ERAC) na stacjach klienckich w sieci, na których zainstalowany jest system operacyjny Windows 2000/XP/2003/Vista/7. Funkcja ta nazywa się "Instalacja Wypychana systemu Windows". Punkty w tym dokumencie opisują główne wymagania konfiguracyjne dla tego procesu.

NOTKA:

NOTKA:

Metoda ta jest używana tylko do wypychania instalacji programów ESET, nie do konfiguracji klientów, na których zainstalowany jest już program ESET.

Ważne:

Ważne jest aby wcześniej zainstalowane oprogramowanie antywirusowe zostało odinstalowane z stacji klienckiej przed instalacją wypychaną:


Instalacja w ustandaryzowanym środowisku sieciowym jest stosunkowo prosta, problem może pojawić się ze względu na różnice w architekturze i konfiguracji z sieci do sieci.

Poniższa instrukcja może być stosowana jako lista kontrolna wymagań konfiguracyjnych instalacji wypychanej oraz jako rozwiązanie problemów występujących podczas procesu instalacji wypychanej. Weryfikacja każdego z poniższych zadań jest rekomendowana przed rozpoczęciem pierwszej próby instalacji wypychanej na stacje klienckie:

1. Stacja kliencka, na której chcemy przeprowadzić instalację zdalną programu ESET musi odpowiadać na ping z komputera na którym zainstalowany jest ERA Server.

2. Jeżeli klient i serwer znajdują się w mieszanym środowisku domenowym i grup roboczych (lub ERA Server pracuje na systemie Windows 2003), opcja Użyj prostego udostępniania plików (dostępna z menu Narzędzia> Opcje folderów > Widok) powinna być wyłączona.

3. Stacja kliencka powinna udostępniać zasób ADMIN$ (Start> Panel sterowania> Narzędzia administracyjne> Zarządzanie komputerem> Foldery udostępnione> Udziały).

4. Użytkownik, który przeprowadza instalację powinien posiadać uprawnienia administratora.

5. Dla systemów Windows Vista, Windows 7 oraz Windows Server 2008, należy zweryfikować:

  • Usługa ESET Remote Administrator powinna być uruchomiona jako Administrator domenowy.
  • Aby nadać uprawnienia Administratora domenowego dla usługi ERA, musimy przejść do Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi. Klikamy prawym klawiszem myszy na usłudze ESET Remote Administrator Server i wybieramy Właściwości z menu kontekstowego.
  • Klikamy na zakładkę Logowanie i następnie zaznaczamy pole To konto. Następnie podajemy naszą nazwę Administratora domenowego w pole To konto (np. MojaDomena\NazwaKontaAdministratora) i następnie podajemy hasło Administratora w polach Hasło i Potwierdź hasło.

6. Użytkownik z uprawnieniami administratora powinien posiadać hasło.

7. Z poziomu serwera sprawdzamy czy możemy się zalogować zdalnie na stację kliencką.

8. Weryfikujemy czy stacja może się połączyć z IPC, przez wpisanie następujących komend do Wiersza poleceń:

          net use \\nazwaserwera\IPC$

gdzie nazwaserwera to nazwa komputera, na którym działa ERA.

9. Zapora osobista w sieci nie może blokować komunikacji oraz udostępniania plików pomiędzy serwerem a klientem.

10. Serwer ERA musi zezwalać na odbieranie danych za pomocą portów 2221-2224. Jeżeli serwer ma zablokowany którykolwiek z wymienionych portów, komunikacja z stacją kliencką nie będzie możliwa.

11. Dla systemów Windows musimy sprawdzić poniższe warunki:

  • Stacja robocza musi być widoczna i dostępna z poziomu serwera.
  • „Udostępniane plików i drukarek w sieciach Microsoft Network” musi być włączone (Panel sterowania > Połączenia sieciowe > Sieć > Właściwości).
  • Usługa Zdalne wywoływanie procedur (RPC) musi być uruchomiona.
  • Usługa Rejestr zdalny musi być uruchomiona.
  • Usługa Lokalizator usługi zdalnego wywoływania procedury (RPC) musi być przełączona na tryb ręczny uruchamiania i musi być wyłączona.

NOTKA:

Konflikty DNS mogą powodować błędy z instalacją wypychaną. O problemie z DNS mogą świadczyć następujące objawy:

• Komputery znikają z zakładki „Instalacja zdalna” w ESET Remote Administrator.
• Instalacja wypychana zawiesza się z statusem „W toku” przez dłuższy czas.

W przypadku wystąpienia potencjalnych problemów z DNS należy zweryfikować:

  • Używamy komendy „nslookup” podając adres IP i nazwę hosta z serwera i/lub klientów, u których wystąpił problem z instalacją wypychaną. Wynik powinien być zgodny z informacjami z maszyny. Np. „nslookup” z nazwy hosta powinien odnosić się do adresu IP, który wyświetlany jest za pomocą komendy ipconfig na hoście. Komenda „nslookup” powinna być uruchomiona na stacji klienckiej i serwerze.
  • Ręcznie sprawdzany w dziennikach DNS czy występują duplikaty nazw.


Jeżeli wystąpił problem z uprawnieniami do rejestru, klikamy tutaj aby uzyskać instrukcję do rozwiązania problemu z uprawnieniami do HKEY_LOCAL_MACHINE.

Jeżeli konfiguracja naszej sieci spełnia wymagania, instalacja zdalna zostanie zakończona bez problemów a stacja kliencka zgłosi się do serwera ERA